КАТАЛОГ КНИГИ

Арнаудов, Михаил
Очерци по българския фолклор / Михаил Арнаудов. - София: Български писател, 1968- с.; 20 см.

Т. 1. - 1968. - 683 с.
Т. 2. - 1969. - 717 с.

УДК 398(497.2)

Именен показалец

Арнаудов, Михаил

Предметен показалец

Фолклор

Сигнатура
398/А 87
2147
Инв. №
5218
(Т. 1)
Сигнатура
398/А 87
Инв. №
2148
(Т. 2)

Още от същия автор

Арнаудов, Михаил. Баладни мотиви в народната поезия. София: Издателство на БАН, 1964

Арнаудов, Михаил. Кирил Христов. София: Издателство на БАН, 1967

Арнаудов, Михаил. Неофит Хилендарски Бозвели. София: Наука и изкуство, 1971-

Арнаудов, Михаил. Яворов. София: Български писател, 1961


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7692 | Имена в показалеца: 4635

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)