КАТАЛОГ КНИГИ

Български пословици и поговорки : Мъдростта с нас - всеки ден / Състав. Милко Григоров, Костадин Кацаров. - 3 прераб. изд. - София: Наука и изкуство, 1986. - 544 с.; 17 см.

Съдържа: Азб. указ. на темат. загл. ; Азб. указ. на пословиците и поговорките

УДК 886.7-84

Именен показалец

Григоров, Милко
Кацаров, Костадин Видолов (съст.)

Предметен показалец

Фолклор

Сигнатура
886.7-3/ Б92
Инв. №
19446
Сигнатура
886.7/ Б92
Инв. №
13199

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)