КАТАЛОГ КНИГИ

Мъдростта на народите : Пословици и поговорки / Състав. и прев. Любен Димитров Атанасов, Анна Александрова Добрева. - София: Д-р Петър Берон, 1985. - 295 с.; 17 см.

Съдържа и: Непознати думи в текста на мъдростите; Кратки сведения за ез. на народите, от които са включени пословици и поговорки

УДК 820/899(100)-8

Именен показалец

Атанасов, Любен Димитров

Предметен показалец

Фолклор

Сигнатура
820/899 / М97
Инв. №
13038

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)