ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Актьори

Написано в антракта. София: Захарий Стоянов, 1998

Балсамаджиев, Иван. Борбата със злото в мен. София: Захарий Стоянов, 2007

Балабанов, Иван. Врати към света. София: Народна младеж, 1980

Георгиев, Любен. Уловени мигове. София: Партиздат, 1987

Налбантов, Иван. Приют за думи. София: Захарий Стоянов, 2007

Каракашев, Владимир. Стефан Гецов. София: Наука и изкуство, 1967

Гьорова, Севелина. Андрей Чапразов. София: Наука и изкуство, 1967

Гочев, Гочо. Сцена и живот. София: Български писател, 1973

Владимир Трандафилов. София: Наука и изкуство, 1973

В търсене на филмовия герой. София: Издателство на БКП, 1970

Икономова, Пенка. Благодаря ти, живот. София: Наука и изкуство, 1976

Пенев, Пенчо. Адриана Будевска. София: Наука и изкуство, 1964

Герганова, Петя. Георги А. Стаматов. София: Наука и изкуство, 1970

Тенев, Любомир. Актьори и роли. София: Наука и изкуство, 1966

Георгиев, Любен. Посланици на красотата. Варна: Георги Бакалов, 1974

Мила Павлова. София: Наука и изкуство, 1967

Николов, Крюгер. По театралните сцени на родината. София: Наука и изкуство, 1980

Йорданова, Зорка. Мемоари. София: Наука и изкуство, 1971

Иванов, Вичо. Майстори на сцената. София: Наука и изкуство, 1975

Каракашев, Владимир. Стефан Гецов. София: Наука и изкуство, 1971

Стойчев, Георги. Ехо от автопортрети. София: Профиздат, 1987

Панева, Лада. В диалог със съвремието. София: Наука и изкуство, 1974

Гьорова, Севелина. Константин Кисимов. София: Народна младеж, 1971

Динев, Христо. Пътешествие по суша и вода. София: Наука и изкуство, 1971

Пенев, Пенчо. Сава Огнянов. София: Наука и изкуство, 1965

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)