КАТАЛОГ КНИГИ

Владимир Трандафилов / Състав., ред. Димитър Канушев. - София: Наука и изкуство, 1973. - 398 с. : с ил.; 21 см.
УДК 792.071

Именен показалец

Канушев, Димитър (съст.)

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ Т79
Инв. №
5724

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)