КАТАЛОГ КНИГИ

В търсене на филмовия герой : Сб. статии и интервюта / Състав. и ред. Елена Михайловска, Иван Стоянович; Предг. Кръстьо Горанов. - София: Издателство на БКП, 1970. - 143 с. : с ил.; 25 см.

Съдържа интервюта с: Г. Калоянчев, Н. Коканова, Ап. Карамитев, Ем. Радева, Ив. Кондов, Г. Георгиев, К. Цонев, Гр. Вачков, К. Коцев, И. Зафирова, Н. Шопов, П. Слабаков, Г. Черкелов, Д. Тончева, Ив. Андонов, В. Гиндева, Ст. Данаилов

УДК 791.43.04

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
791/ В11
Инв. №
5824

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)