КАТАЛОГ КНИГИ

Мила Павлова : Сборник / Сътав. Любомир Тенев и др. - София: Наука и изкуство, 1967. - 213 с. : с ил.; 20 см. + портр., сн.

Други състав. : Ирина Тасева, Моис Бениеш, Севелина Гьорова

УДК 792.071(092)+92 Павлова, Мила

Именен показалец

Бениеш, Моис (съст.)
Гьорова, Севелина (съст.)
Тасева, Ирина (съст.)
Тенев, Любомир (съст.)

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ П13
Инв. №
7644

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)