КАТАЛОГ КНИГИ

Иванов, Вичо
Майстори на сцената / Вичо Иванов. - София: Наука и изкуство, 1975. - 149 с.; 20 см. - (Творци на сцената и екрана)

Съдържа очерци за М. Икономов, Й. Шмаха, Кр. Сарафов, Ст. Бъчваров, Зл. Недева, Г. Донев, С. Огнянов, Г. А. Стаматов, Вл. Трандафилов, Ив. Димов, Ид. Петров, Г. Громов, П. Василев, Г. Георгиев, К. Трандафилов, И. Даниел, П. Дуков, Г. Костов, Ат. Попов

УДК 792.072+92

Именен показалец

Иванов, Вичо

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ И21
Инв. №
6786

Още от същия автор

Иванов, Вичо. Далечни и близки. София: Български писател, 1968

Иванов, Вичо. Как живееха някои. София: Български писател, 1971

Иванов, Вичо. С мисъл и порив. София: ОФ, 1972


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)