КАТАЛОГ КНИГИ

Каракашев, Владимир Георгиев
Стефан Гецов : Театрален портрет / Владимир Каракашев. - София: Наука и изкуство, 1967. - 143 с. : с ил.; 19х20 см. + сн. - (Съвременни български актьори и режисьори)
УДК 792.071.2(497.2)(092)(093.3)+92Гецов, Ст.

Именен показалец

Каракашев, Владимир Георгиев

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ Г43
Инв. №
7123

Още от същия автор

Каракашев, Владимир. Ние гледаме театър. София: Народна младеж, 1962

Каракашев, Владимир. Стефан Гецов. София: Наука и изкуство, 1971

Каракашев, Владимир. Театър и съвременност. София: Български писател, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)