КАТАЛОГ КНИГИ

Герганова, Петя Георгиева
Георги А. Стаматов / Петя Герганова; Ред. Р. Клейтман. - София: Наука и изкуство, 1970. - 66 с. : с ил.; 20 см. + сн. - (Мемоари на бележити български актьори и режисьори)
УДК 792.071(092)+92 Стаматов, Г.

Именен показалец

Герганова, Петя Георгиева

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ С64
Инв. №
8720

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)