КАТАЛОГ КНИГИ

Панева, Лада Асенова
В диалог със съвремието : Апостол Карамитев / Лада Панева. - София: Наука и изкуство, 1974. - 177 с. : с ил.; 20 см. + портр. - (Творци на сцената и екрана)

Съдържа и списък на сценичните и филмови образи на Апостол Карамитев

УДК 792.071(092)+92 Карамитев, Ап.

Именен показалец

Панева, Лада Асенова

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ К33
Инв. №
8825
Сигнатура
792/ К33
Инв. №
5482

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)