КАТАЛОГ КНИГИ

Николов, Крюгер
По театралните сцени на родината : Спомени / Крюгер Николов. - София: Наука и изкуство, 1980. - 156 с.; 20 см. - (Майстори на българската сцена)
УДК 792.071(497.2)(092)+92 Николов, Крюгер

Именен показалец

Николов, Крюгер

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ Н74
Инв. №
9362

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)