КАТАЛОГ КНИГИ

Гочев, Гочо
Сцена и живот / Гочо Гочев ; [Предг. Любомир Тенев]. - София: Български писател, 1973. - 360 с.; 21 см.

Съдържа статии по театр. и драматург. въпроси и очерци за А. Будевска, Ив. Димов, К. Кисимов, Вл. Трендафилов, А. Чапразов

УДК 792.071+92

Именен показалец

Гочев, Гочо

Предметен показалец

Актьори
Театър

Сигнатура
792/ Г58
Инв. №
8064

Още от същия автор

Гочев, Гочо. Театър и критика. София: Наука и изкуство, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)