КАТАЛОГ КНИГИ

Йорданова, Зорка
Мемоари / Зорка Йорданова; Ред. Р. Клейтман. - София: Наука и изкуство, 1971. - 89 с. : с ил.; 20 см. + сн. - (Мемоари на бележити български актьори и режисьори)
УДК 792.071(092)+92 Йорданова, Зорка

Именен показалец

Йорданова, Зорка

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ Й83
Инв. №
5735

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)