КАТАЛОГ КНИГИ

Стойчев, Георги
Ехо от автопортрети / Георги Стойчев. - София: Профиздат, 1987. - 167 с.; 20 см.

Разговори с Б. Томалевски, Б. Димовски, В. Балканска, Г. Димитрова, Г. Бадев, И. Раденков, Кр. Дамянов, М. Савов, Н. Дамянов, Н. Генчев, П. Бончев, П. Пенев, П. Берон, Р. Вълчанов, Ст. Данаилов, Т. Колев

УДК 79(497.2)+92

Именен показалец

Стойчев, Георги

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
79/ С82
Инв. №
14701

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)