КАТАЛОГ КНИГИ

Гьорова, Севелина
Константин Кисимов : Театрален портрет / Севелина Гьорова. - София: Народна младеж, 1971. - 200 с. : с ил.; 20 см. + портр.
УДК 792.071(092)+92 Кисимов, К.

Именен показалец

Гьорова, Севелина

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ К60
Инв. №
5911

Още от същия автор

Гьорова, Севелина. Младият герой в театъра. София: Наука и изкуство, 1972

Гьорова, Севелина. Рачко Ябанджиев. София: Народна младеж, 1973

Гьорова, Севелина. Ружа Делчева. София: Наука и изкуство, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)