КАТАЛОГ КНИГИ

Пенев, Пенчо Пенчев
Сава Огнянов : Живот и творчество / Пенчо Пенев. - София: Наука и изкуство, 1965. - 90 с. : с ил.; 20 см.
УДК 792(092)+92 Огнянов, Сава

Именен показалец

Пенев, Пенчо Пенчев

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ О37
Инв. №
8735

Още от същия автор

Пенев, Пенчо. Адриана Будевска. София: Наука и изкуство, 1964


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)