КАТАЛОГ КНИГИ

Гьорова, Севелина Цокова
Андрей Чапразов : Съвременният образ на романтика / Севелина Гьорова. - София: Наука и изкуство, 1967. - 100 с. : с ил.; 19х20 см. + сн. - (Съвременни български актьори и режисьори)
УДК 792.2.071.2(497.2)(092)+92Чапразов, Андрей

Именен показалец

Гьорова, Севелина Цокова

Предметен показалец

Актьори

Сигнатура
792/ Ч-33
Инв. №
7122

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)