ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Конференции

Техеран. Ялта. Потсдам. София: Партиздат, 1982

Ревматизъм. София: Медицина и физкултура, 1960

Съвременната социокултурна ситуация и проблемът за общностите. Варна: ОбщинаВарна, 2004

Тарасов, Борис и др. Култура и памет. Варна: Община Варна, 2006

Проблемът за другия - културно-художествени, антропологически и социално-психологически аспекти. Варна: Община Варна, 2002

България в световната история и цивилизации - дух и култура. Варна: Нар. будител, 2001

Култура на идентифицирането. Варна: Община Варна, 2003

Кризисна ситуация и художествена култура. Варна: Община Варна, 2002

Културната интеграция между чехи и българи в Европейската традиция. Варна: Община Варна, 2000

Канон и култура. Варна: Община Варна, 2007

Християнската идея в историята и културата на Европа. Варна: Община Варна, 2001

България в световната история и цивилизации - дух и култура. Варна: Народен будител, 2000

България в световната история и цивилизация - дух и култура. Варна: Нар. будител, 2002

Диалог и култура. Варна: Община Варна, 2005

Съвременната история: времена, реалности, промени. Велико Търново: Фабер, 2008

България в световната история и цивилизации - дух и култура. Варна: Данграфик, 2012

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)