КАТАЛОГ КНИГИ

България в световната история и цивилизации - дух и култура : Сборник с доклади от XV едноименна конференция, 2010 г. / Състав. Даниела Василева. - Варна: Данграфик, 2012. - 188 с.; 23 см.
ISBN: 1314-7404УДК 949.72

Именен показалец

Василева, Даниела (съст.)

Предметен показалец

Конференции
История на България

Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
19485
Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
19470

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)