КАТАЛОГ КНИГИ

Християнската идея в историята и културата на Европа : Материали от VIII лятна научна среща : посветена на 2000-годишнината от рождението на Исус Христос : Варна : 24-25 юни 2000 г. / Ред. и състав. Димитър Овчаров. - Варна: Община Варна, 2001. - 223 с.; 23 см.
УДК 23/28(4)(091)(063)+73/76.046(4)(063)

Предметен показалец

Конференции
Религия
Християнство
Старобългарска литература - критика

Географски показалец

Европа

Сигнатура
Кз 23/28 /Х77
Инв. №
18807
Сигнатура
Кз 23/28 / Х77
Инв. №
18808

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)