ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Туризъм

Радучев, Живко. Сестримо и Чаира. София: Медицина и физкултура, 1971

Мелнишки, Любен. Баташки водносилов път. София: Медицина и физкултура, 1969

Панайотов, Иван. Хайдушките поляни. София: Медицина и физкултура, 1966

Мичев, Николай. Из поречието на Янтра. София: Народна просвета, 1965

Делирадев, Павел и др. Из България. София: Народна просвета, 1946

Кънчев, Крум. Българското Черноморие. Варна: Държавно издателство, 1961

Русев, Стефан. Туризмът и обучението по история и география. София: Медицина и физкултура, 1968

Репнински, Георги. Завладяване на планините. София: Медицина и физкултура, 1968

Захариев, Гатю. Туризмът - източник на дълголетие. София: Медицина и физкултура, 1963

Янакиев, Иван и др. Туризъм и туристическо ориентиране. София: Медицина и физкултура, 1966

Шалков, Юлий. Туризъм и здраве. София: Медицина и физкултура, 1990

Тончев, Цветан и др. Социална психология и туристическо поведение. София: Тилиа, 2004

Тончев,, Цветан и др. Технология на хотелиерското обслужване. София: Тилиа, 2000

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7692 | Имена в показалеца: 4635

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)