КАТАЛОГ КНИГИ

Кънчев, Крум
Българското Черноморие : Поглед към родния бряг: Пътеводител / Крум Кънчев. - Варна: Държавно издателство, 1961. - 127 с. : с ил.; 20 см. + сн.
УДК 914.972(262.5:210)(036)+908(262.5:210:497.2)

Именен показалец

Кънчев, Крум

Предметен показалец

Туризъм

Сигнатура
914.972/ К96
Инв. №
6568

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)