КАТАЛОГ КНИГИ

100-те национални туристически обекта : [Справочник] / Състав. и общ. ред. на Захари Миланов и др. - София: Медицина и физкултура, 1976. - 232 с. : с ил.; 20 см.
УДК 914.972(036)

Именен показалец

Миланов, Захари (съст.)

Предметен показалец

Туризъм
Справочник
География - България

Сигнатура
914.972/С82
Инв. №
9087

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)