КАТАЛОГ КНИГИ

Андреев, Александър Х.
Из Средна Рила : [Туристически маршрут] / Александър Андреев. - София: Медицина и физкултура, 1970. - 48 с. : с ил.; 18 см.
УДК 914.972(234.423.1)

Именен показалец

Андреев, Александър Х.

Предметен показалец

Планини
Туризъм
География - България
Рила

Сигнатура
914.972/А66
Инв. №
4536

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)