КАТАЛОГ КНИГИ

Радучев, Живко Стефанов
Сестримо и Чаира / Живко Ст. Радучев. - София: Медицина и физкултура, 1971. - 64 с. : с ил.; 17 см. - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972(23)

Именен показалец

Радучев, Живко Стефанов

Предметен показалец

Планини
Туризъм

Сигнатура
914.972/ Р18
Инв. №
10511

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)