КАТАЛОГ КНИГИ

Мелнишки, Любен
Баташки водносилов път / Любен Мелнишки. - София: Медицина и физкултура, 1969. - 43 с. : с ил.; 16 см. - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972

Именен показалец

Мелнишки, Любен

Предметен показалец

Туризъм

Географски показалец

България

Сигнатура
914 / М46
Инв. №
9187

Още от същия автор

Мелнишки, Любен. Танзания. София: Издателство на ОФ, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)