КАТАЛОГ КНИГИ

Пейчев, Христо и др.
Хижите в България : [Справочник] / Христо Пейчев, Петър Божков, Добри Душков. - София: Медицина и физкултура, 1971. - 232 с. : с ил.; 21 см.
УДК 796.5(497.2)(036)

Именен показалец

Божков, Петър
Душков., Добри
Пейчев, Христо

Предметен показалец

Туризъм
Хижи - България

Сигнатура
79/П33
Инв. №
6061
Сигнатура
Добри

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)