КАТАЛОГ КНИГИ

Савов, Стойчо
Балчик - Каварна : [Турист. маршрут] / Стойчо Савов. - София: Медицина и физкултура, 1969. - 58 с.; 17 см.
УДК 914.972

Именен показалец

Савов, Стойчо

Предметен показалец

Туризъм
България - градове

Сигнатура
914.972/С13
Инв. №
4549

Още от същия автор

Савов, Стойчо. Каварна. София: Издателство на ОФ, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)