КАТАЛОГ КНИГИ

Фарах, Виолет и др.
Пътеводител на българския пътешественик / Виолет Фарах, Марияна Димитрова, Ванина Паскалева, Жечка Трифонова. - София: Бук Бутик, 2011. - 232 с. : с ил.; 23 см.
ISBN: 978-954-92411-7-4УДК 914.972(036)+379.85(497.2)(036)+271(497.2)(036)

Именен показалец

Димитрова, Марияна
Паскалева, Ванина
Трифонова, Жечка
Фарах, Виолет

Предметен показалец

Природни забележителности
Туризъм
Пътешествия и открития
Пътеводители
Манастири - български

Сигнатура
914.972/Ф23
Инв. №
19402
Сигнатура
914.972/Ф23
Инв. №
19403

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)