КАТАЛОГ КНИГИ

Дерменджиев, Атанас
100 национални туристически обекта / Атанас Дерменджиев. - София: Световна библиотека, 2009. - 80 с. : с ил.; 29 см.

[Ч. 1]. От Видин до Варна ISBN 978-954-574-006-0

УДК 914.972(084.12)

Именен показалец

Дерменджиев, Атанас

Предметен показалец

Туризъм
Пътеводители

Географски показалец

България

Сигнатура
914.972/Д44
Инв. №
19472
(Ч. 1)
Сигнатура
914.972/Д44
Инв. №
19395
(Ч. 1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)