КАТАЛОГ КНИГИ

Тончев,, Цветан и др.
Технология на хотелиерското обслужване : Специалност "Менинджмънт в хотелиерството" / Цветан Тончев, Васил Тодориев. - София: Тилиа, 2000. - 120 с.; 20 см.
954-717-164-XУДК 64

Именен показалец

Тодориев, Васил
Тончев,, Цветан

Предметен показалец

Туризъм
Хотелиерство

Сигнатура
64/Т 63
Инв. №
18840

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)