КАТАЛОГ КНИГИ

Мичев, Николай
Из поречието на Янтра / Николай Мичев. - София: Народна просвета, 1965. - 72 с. : с ил.; 17 см. + сн.
УДК 914.972+908(497.2)

Именен показалец

Мичев, Николай

Предметен показалец

Туризъм

Сигнатура
914.972/ М76
Инв. №
4538

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)