КАТАЛОГ КНИГИ

Панайотов, Иван Ал.
Хайдушките поляни : От Рожен до в. Момчил / Иван Панайотов. - София: Медицина и физкултура, 1966. - 52 с. : с ил.; 17 см. + сн., карта - (Малка туристическа библиотека)
УДК 914.972+908(497.2)(036)

Именен показалец

Панайотов, Иван Ал.

Предметен показалец

Планини
Туризъм

Сигнатура
914.972/ П17
Инв. №
7835

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)