ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Начални училища

Система на учебно-възпитателната работа в първи клас на ЕСПУ. София: Народна просвета, 1981

Владимирова, Тодорка и др. Занимателни езикови задачи и игри за I-III клас. София: Народна просвета, 1987

Владимирова, Тодорка и др. Сборник текстове за диктовки в началните класове. София: Народна просвета, 1989

Иванов, Минко и др. Овладяване на правоговора и правописа в I-III клас. София: Народна просвета, 1979

Чилингирова, Люба и др. Дидактични игри и игрови упражнения по математика за I-III кл.. София: Народна просвета, 1987

Мандева, Мариана и др. Писменият преразказ. Велико Търново: Слово, 1994

Димитрова, Николина и др. Задачи по математика - 1. клас. Велико Търново: Слово, 2003

Михайлова-Кръстева, Вяра и др. Първолаче юначе. Пловдив: Макрос 2000, 1995

Цветанова, Маргарита и др. Тренировъчни упражнения и диктовки по български език - II клас. Велико Търново: Слово, 2003

Колева, Велина. Математически тестове за II, III и IV клас. Ст. Загора: Любомир Любенов, 2000

Райнова, Пенка и др. Езикови и литературни упражнения и задачи по български език. София: Желев-Гегов, 1992

Цветанова, Маргарита и др. Текстове за диктовки по български език със задачи за упражнения. Велико Търново: Слово, 1994

Цветанова, Маргарита и др. Тренировъчни упражнения и диктовки по български език. Велико Търново: Слово, 2003

Цветанова, Маргарита и др. Тренировъчни упражнения по български език. Велико Търново: Слово, 1994

Цветанова, Маргарита и др. Тренировъчни упражнения и диктовки по български език. Велико Търново: Слово, 1996

Райнова, Пенка и др. Сборник от задачи по математика за 3. и 4. клас. София: Слов-Д, 1992

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика. Варна: Алфа 10, 1993

Шопова, Димитричка и др. Книга за учителя по математика за 4. kлас на началното училище. София: Модул, 1993

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)