КАТАЛОГ КНИГИ

Владимирова, Тодорка и др.
Занимателни езикови задачи и игри за I-III клас / Т. Владимирова, П. Пенчев, С. Мумджиев. - София: Народна просвета, 1987. - 152 с. : с ил.; 22 см.
УДК 372.46(075.2)

Именен показалец

Владимирова, Тодорка
Мумджиев, Светлин
Пенчев, Петър

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Начални училища

Сигнатура
372/В70
Инв. №
14871
Сигнатура
372/В70
Инв. №
14872
Сигнатура
372/В70
Инв. №
14873
Сигнатура
372/В70
Инв. №
14875
Сигнатура
372/В70
Инв. №
14851

Още от същия автор

Владимирова, Тодорка. Експериментални уроци по български език за V клас. София: Народна просвета, 1971

Владимирова, Тодорка. Правописен и правоговорен речник II-III клас. София: Народна просвета, 1984

Владимирова, Тодорка и др. Сборник текстове за диктовки в началните класове. София: Народна просвета, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)