КАТАЛОГ КНИГИ

Райнова, Пенка и др.
Сборник от задачи по математика за 3. и 4. клас / Пенка Райнова, Тодорка Сотирова, Гинка Иванова. - София: Слов-Д, 1992. - 96 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372.47(075.2)

Именен показалец

Райнова, Пенка

Предметен показалец

Математика - учебни помагала
Начални училища

Сигнатура
372/Р28
Инв. №
16577
Сигнатура
372/Р28
Инв. №
16578

Още от същия автор

Райнова, Пенка и др. Дидактически тест по български език. София: Желев-Гегов, 1993

Райнова, Пенка и др. Езикови и литературни упражнения и задачи по български език. София: Желев-Гегов, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)