КАТАЛОГ КНИГИ

Иванов, Минко и др.
Овладяване на правоговора и правописа в I-III клас : [Метод. ръководство] / Минко Иванов, Петър Пенчев. - София: Народна просвета, 1979. - 111 с.; 20 см.
УДК 372.6

Именен показалец

Иванов, Минко
Пенчев, Петър

Предметен показалец

Български език
Методическо ръководство
Начални училища

Сигнатура
372/И22
Инв. №
8433

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)