КАТАЛОГ КНИГИ

Димитрова, Николина и др.
Задачи по математика - 1. клас : За работа в клас : за домашни упражнения / Николина Димитрова, Димитринка Димитрова, Ани Ангелова. - Велико Търново: Слово, 2003. - 160 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-741-8УДК 372.47(075.2)

Именен показалец

Ангелова, Ани
Димитрова, Николина
Димитрова, Димитринка

Предметен показалец

Математика - учебни помагала
Начални училища

Сигнатура
372/Д59
Инв. №
18375

Още от същия автор

Димитрова, Николина и др. Задачи по математика II клас. Велико Търново: Слово, 2003


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)