КАТАЛОГ КНИГИ

Колева, Велина
Математически тестове за II, III и IV клас / Състав. Велина Колева. - Ст. Загора: Любомир Любенов, 2000. - 118 с.; 29 см.
ISBN: 954-9967-04-2УДК 372.47(079)(075.2)

Именен показалец

Колева, Велина

Предметен показалец

Математика - учебни помагала
Тестове
Начални училища

Сигнатура
372/К87
Инв. №
17697

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)