КАТАЛОГ КНИГИ

Райнова, Пенка и др.
Езикови и литературни упражнения и задачи по български език : За III кл. [на СОУ] : [Уч. помагало за учители и ученици] / П. Райнова, Т. Сотирова, М. Банова. - София: Желев-Гегов, 1992. - 95 с.; 21 см.
ISBN: 954-8221-03-9УДК 372.46 + 372.46(075.2)

Именен показалец

Банова, Мария
Райнова, Пенка
Сотирова, Тодорка

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Българска литература - учебни помагала
Начални училища

Сигнатура
372/Р28
Инв. №
16630
Сигнатура
372/Р28
Инв. №
16631

Още от същия автор

Райнова, Пенка и др. Дидактически тест по български език. София: Желев-Гегов, 1993

Райнова, Пенка и др. Сборник от задачи по математика за 3. и 4. клас. София: Слов-Д, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)