КАТАЛОГ КНИГИ

Чилингирова, Люба и др.
Дидактични игри и игрови упражнения по математика за I-III кл. : [В помощ на учителите] / Люба Чилингирова, Божидара Спиридонова. - София: Народна просвета, 1987. - 200 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372.7

Именен показалец

Спиридонова, Божидара
Чилингирова, Люба

Предметен показалец

Математика
Игри и опити
Дидактика
Начални училища

Сигнатура
372/Ч-83
Инв. №
13226
Сигнатура
372/Ч-83
Инв. №
16627

Още от същия автор

Чилингирова, Люба и др. Дидактични игри и упражнения по математика в началното училище. София: Просвета, 1994


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)