КАТАЛОГ КНИГИ

Система на учебно-възпитателната работа в първи клас на ЕСПУ : Материали в помощ на учителя / под ред. на Петър Николов. - София: Народна просвета, 1981 с.; 20 см.

Ч. 1 / Петър Николов ... [и др.]. - 280 с.
Ч. 2 Попов, Иван Христов и др. -248с.

УДК 372

Предметен показалец

Начални училища
Учебно-възпитателна работа

Сигнатура
372/С38
Инв. №
720
(Ч. 2)
Сигнатура
372/С38
Инв. №
474
(Ч. 1)
Сигнатура
372/С38
Инв. №
578
(Ч. 1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)