КАТАЛОГ КНИГИ

Шопова, Димитричка и др.
Книга за учителя по математика за 4. kлас на началното училище / Димитричка Шопова, Йордан Кучинов, Иван Ганчев. - София: Модул, 1993. - 111 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-8433-02-08УДК 372.47

Именен показалец

Ганчев, Иван
Кучинов, Йордан
Шопова, Димитричка

Предметен показалец

Математика
Методическо ръководство
Начални училища

Сигнатура
372/Ш55
Инв. №
16803

Още от същия автор

Шопова, Димитричка и др. Книга за учителя по математика в 3. клас на СОУ. София: Булвест-2000, 1992

Шопова, Димитричка и др. Книга за учителя по математика в 3. клас на СОУ. София: Булвест-2000, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)