КАТАЛОГ КНИГИ

Михайлова-Кръстева, Вяра и др.
Първолаче юначе : Кн., която става все по-интересна : Ч. 1 - 2. / Вяра Михайлова-Кръстева, Мария Енчева Пейчева. - Пловдив: Макрос 2000, 1995 с.; 24 см.

Ч. 1. - 1995. - 60 с.
Ч. 2. - 1995. -112 с.

ISBN: 954-561-042-5 (Ч. 1)
ISBN: 954-702-002-1 (Ч. 1)
УДК 372.41(075.2) + 372.46(075.2)

Именен показалец

Михайлова-Кръстева, Вяра
Пейчева, Мария Енчева

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Четене
Начални училища

Сигнатура
372/М75
Инв. №
17392
(Ч. 1)
Сигнатура
372 /М75
Инв. №
17393
(Ч. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)