КАТАЛОГ КНИГИ

Мандева, Мариана и др.
Писменият преразказ : Методическо пособие [за] I-IV кл. / Мариана Мандева, Павлина Ангелова. - Велико Търново: Слово, 1994. - 102 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-284-XУДК 372.46

Именен показалец

Ангелова, Павлина
Мандева, Мариана

Предметен показалец

Български език
Методическо ръководство
Начални училища

Сигнатура
372/М24
Инв. №
17097
Сигнатура
372/М24
Инв. №
17098

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)