ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Философия

Афанасиев, В.. Основи на философските знания. София: Издателство на БКП, 1964

История на философията. София: Издателство на БКП, 1958-

История на философията. София: НАРИЗДАТ, 1946-

Аристотел. За душата. София: Наука и изкуство, 1979

Петрова, София. Аристотел и стремежът към познанието. София: Millenium, 2017

Гуревич, Павел. Възроден ли е мистицизмът?. София: Наука и изкуство, 1987

Грозев, Грозю. Философията на Платон. София: БАН, 1984

История на философията. София: БКП, 1958

Eвропейска философия XVII-XVIII век. София: СУ "Климент Охридски", 1994

Предшественици на социализма. София: Народна култура, 1946

Ирибаджаков, Николай. Философия и биология. София: Наука и изкуство, 1967

Нешев, Кирил. Нравственият идеал. София: ЦК на ДКМС, 1978

Ницше, Фридрих. Съчинения. София: Захари Стоянов, 2001

Ницше, Фридрих. Вселената наука. (La gaya scienza). София: Св. Климент Охридски, 1994

Паси, Исак. Избрани произведения. София: Захари Стоянов, Св. Климент Охридски, 2003

Платон. Държавата. София: Наука и изкуство, 1981

Платон. Избрани диалози. София: Народна култура, 1982

Радев, Ради. Философията на елинизма. София: Наука и изкуство, 1973

Турсунов, Акбар. От мита към науката. София: Народна просвета, 1980

Хегел, Георг. Феномелогия на духа. София: Наука и изкуство, 1969

Шарден, Тейар дьо. Бъдещето на човека. София: Захари Стоянов, 2003

Фьодоров, Николай. Философия на общото дело. София: Захари Стоянов, 2002

Философски речник. София: БКП, 1968

Горанов, Петър и др. Матура за отличен - Предметен цикъл Философия. София: Просвета, 2009

Христов, Любомир. Човек и реалност. София: Партиздат, 1989

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)