КАТАЛОГ КНИГИ

История на философията : Т.1- / Под ред. на Г. Ф. Александров и др.; Прев. от рус. Живко Ошавков. - София: НАРИЗДАТ, 1946-; 25 см.

Други ред. :Б. Э. Биховски, М. Б. Митин, П. Ф. Юдин
Т. 1: Философията на античното и на феодалното общество . - 590 с.

УДК 101(091)

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/ И95
Инв. №
8744
(Т.1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)