КАТАЛОГ КНИГИ

Eвропейска философия XVII-XVIII век : Антология / Състав. Елена Панова и др. - 3 изд. - София: СУ "Климент Охридски", 1994 с.; 30 см.

Т.1 - 1994. с. 601

УДК 1

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/Е 20
Инв. №
16952
(Т. 1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)