КАТАЛОГ КНИГИ

Аристотел
За душата / Аристотел; Прев. от старогр. Марко Марков; Въвед. Ради Радев. - София: Наука и изкуство, 1979. - 120 с.; 21 см. - (Философско наследство)
УДК 101(091)(38)+128

Именен показалец

Аристотел

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/ А84
Инв. №
7873

Още от същия автор

Аристотел. За поетическото изкуство. София: Наука и изкуство, 1975

Аристотел. Топика. София: Захарий Стоянов, 1998


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)